Vodka Diplomatie

De status, toekomstige mogelijkheden en het imago van ons land wordt o.a. ernstig beïnvloed door de inhoud en richting van ons buitenlands beleid. DA’91 heeft op verschillende momenten erop gewezen dat de wijze waarop President Bouterse ons buitenlands beleid inzet en onze buitenlandse politiek vormgeeft niet in het belang is van duurzame economische en democratische ontwikkeling van Suriname en haar burgers.

De onaflatende steun aan de het desastreus regime van Nicolas Maduro, de drang voor stevigere banden met Nicaragua evenals de steun voor Evo Morales in Bolivia , allemaal socialistische regimes, zijn slechts enkelen van de aanwijzingen van de intenties van President Bouterse voor de toekomst van ons land.

Voeg daaraan toe de hechte band met Servië voorafgegaan door de diplomatieke blunder van de intrekking van de erkenning van Kosovo en vervolgens bekroond met een visum afschaffingsovereenkomst die velen de wenkbrauwen doet fronsen omdat dit land geassocieerd wordt met grensoverschrijdende criminaliteit. Visumafschaffing betekent dat wij dus kiezen voor het verhoogd risico van een ongecontroleerde instroom van criminelen over onze grens. En dan is het bezoek van de minister van Buitenlandse zaken Sergey Lavrov van Rusland aan Suriname zeker een bevestiging van het steeds duidelijker wordend voornemen van regering Bouterse. Suriname plaatsen in hoek van niet-democratische staten, die het niet nauw nemen met mensenrechten en vrijheid van meningsuiting en een duidelijk anti-Amerikaans en anti-Europees sentiment koesteren.

In onze optiek zal Suriname hier niets versterkends aan overhouden, integendeel!
Rusland heeft slechts één doel met het versterken van haar aanwezigheid op het Zuid-Amerikaans grondgebied, het anti-Amerikaans sentiment versterken, de democratische ontwikkelingen remmen. Hierbij komt de populistische president Desi Bouterse, een verslechterende economische en sociale situatie in ons land hen heel goed uit. En dit zijn geen onbekende strategieën van Rusland.  Vanaf het (her)aantreden  van president Vladimir Putin is er een terugkeer van koude oorlog strategieën waar te nemen.

Zowel politiek, economisch als militair wil Rusland hun invloed versterken op wereldniveau. Opvallend is het verzoek van Suriname aan Rusland om hier een ambassade te openen. In de jaren 80, tijdens het dictatoriaal regime van Desi Bouterse, had Rusland reeds een ambassade hier te lande. In 1995 werd toenmalig ambassadeur Igor Buknov teruggeroepen door President Boris Yeltsin en de ambassade gesloten met als reden tekort aan budget.

Vanaf 2012 uit de Russische betrokkenheid op ons continent Zuid Amerika zich meer in de verkoop van wapens, handelsovereenkomsten en politieke ontmoetingen op hoog niveau. De drang om Ruslands imago in de wereld te versterken vindt haar motivatie in hoge mate in de geopolitiek.  

Het is duidelijk dat Moscow  het partnerschap verdiept met landen die geïnteresseerd zijn in het creëren van instituten en relaties die geen Amerikaanse of Europese invloeden hebben, die niet streven naar democratie, vrijheid en rechtsstaat naar ons inzicht. Rusland wil de banden versterken met landen die op één lijn staan met de toenemende autoritaire benadering van bestuur zoals in het Kremlin.

In haar drang voor meer invloed en macht in de wereld schroomt Rusland er niet voor om te interveniëren in de binnenlandse politiek, m.n. verkiezingen te beïnvloeden. Het e.e.a. is te lezen in het Mueller rapport. Een ander middel dat Moscow inzet is hun staat-gecontroleerd propaganda platform Russia Today (RT Platform), actief in zowat het heel Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Dit platform is zeer actief op sociaal media in het verspreiden van informatie zoals door Russische ogen gezien.

Suriname onder Bouterse past in helemaal in het profiel van Rusland. De dringende wens, de noodzaak bij deze president tot machtsbehoud van deze regering, maakt dat de gemeenschap zich terecht zorgen mag maken voor een mogelijke inmenging/beïnvloeding van de verkiezingen in 2020 door Rusland. Wanneer het grote VSA daar geen gepast antwoord op had, dan zijn de vooruitzichten voor ons op zijn minst zorgwekkend.

De omhelzing van Rusland is net als een slok vodka, het lijkt verwarmend terwijl de harde realiteit een ijskoude is! Voor ons land en alle Surinamers die dringend verlangen naar groei, ontwikkeling en een duurzame toekomst is de voorgenomen verdieping van de relaties met Rusland, een ernstig teken aan de wand. Meegenomen de ondersteuning van regime Bouterse van mensenrechtenschenders in Suriname, Venezuela, Nicaragua, Bolivia is de intentie voor de binnenlandse politiek geen geheim! Het is aan ons als burgers deze intenties radicaal af te wijzen, door te kiezen voor onze hard verdiende vrijheid!

DA’91 Commissie Buitenlands beleid

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment