Voorwaarden voor de verkoop van eetwaren en drank: 25/11/21

In verband met de plechtigheden rond 46 jaar Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname wordt er een veiligheidszone ingesteld rond het Kerkplein, het Onafhankelijkheidsplein en omgeving. Dit gebied is gedurende de officiële activiteiten afgesloten voor het publiek. Behalve de genodigden en speciaal geregistreerde worden er geen personen toegelaten. In de zone mag men zich ook niet zonder toestemming bevinden. Het gebied zal vanaf 24 november 2021, 18.00 uur tot 25 november 2021, 14.00 uur gesloten zijn voor het publiek.

De veiligheidszone zal op 25 november vanaf 14.00 uur opgeheven worden en het gebied zal opengesteld zijn.

Voor zij die eetwaren en drank willen verkopen gelden de volgende voorwaarden;

 • het keukengerei na gebruik steeds schoongemaakt/ gereinigd moet worden;
 • voor het reinigen van de handen er schoon water, vloeibaar zeep en een afdroogfaciliteit (towel) aanwezig moeten zijn;
 • deze op stof en insectenvrije wijze moeten worden uitgestald, en dat geen e gezondheid schadelijke waren ten verkoop voorradig moeten worden gehouden;
 • in de keuken, alwaar de eetwaren zullen worden bereid er een goedsluitende vliegenvrije kast aanwezig moet zijn, vervaardigd van muskietengaas, voor gedurende korte tijd opbergen van de bereide voedingsmiddelen;
 • in de directe omgeving van de verkoopplaats er een vuilniston moet zijn, waarin vuil gedeponeerd moet worden;
 • de verkoop vanuit een overdekte stand moet geschieden en de omgeving moet steeds schoon zijn;
 • voor de algemene hygiëne moet er schoon water aanwezig zijn;
 • de etenswaren en dranken uitsluitend verkocht moeten worden in voedingsgeschikte bakken, vetvrijpapier, cups, blik en petfles die slechts eenmalig gebruikt mogen worden:
 • het ten strengste verboden is dranken in glazen flessen ten verkoop aan te bieden;
 • u en uw helpers/ster zich jaarlijks medisch moeten laten keuren zoals wettelijk is vereist bij wet van 7 december 1953 G.B. 1953 gewijzigd bij G.B. 1954 no. 170 en bij Landsbesluit van 2 november 1957 no. 99.;
 • u in het bezit moet zijn van een brandblusapparaat van tenminste 3kg, dat steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar moet zijn;
 • de producten niet op de grond/vloer opgeslagen mogen worden;
 • het personeel tijdens de verkoop over aangepaste kleding en schoeisel moet beschikken en persoonlijke hygiëne steeds in acht nemen (o.a. Haarnet/muts, gesloten schoeisel):
 • de stand noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik mag worden afgestaan:
 • de bevelen van de politie en de bestuursdienst, onmiddellijk en stipt dienen te worden opgevolgd;
 • er geen andere producten ten verkoop mogen worden aangeboden, dan waarvoor u toestemming hebt gekregen;
 • bij niet nakoming van de voorwaarden er een boete zal worden opgelegd van SRD 2000,-, die ter plaatse moet worden betaald;
 • het ten strengste verboden is scherpe voorwerpen z.a. messen, kapmessen, vorken binnen handbereik te laten, dit ter voorkoming van calamiteiten;
 • de Covid-19 maatregelen in acht worden genomen te weten: het dragen van een mond- en neus bedekking, aanhouden van 1.5 – 2.0 meter afstand en het regelmatig desinfecteren van de handen

Bron: BIC Paramaribo Noord-Oost

Noot van de Redactie: In verband met Covid-19 wordt het nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Gerelateerde publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

 / 
Social Suriname

Inloggen

Bericht versturen

Mijn favorieten