Voorzichtigheid geboden bij afsteken vuurwerk

Source / Image by: KBS / De Boodschap | Monday 10 December 2018

Bij het afsteken van vuurwerk is het belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. Zoals altijd zal ook dit jaar met veel vuurwerk afgesloten worden. Liefhebbers van vuurwerk kijken reeds uit naar de startdatum voor de verkoop hiervan, welke is gesteld op 27 december. De afschietperiode is net als voorgaande jaren vastgesteld op 27 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Het Korps Brandweer Suriname (KBS) waarschuwt dat knalvuurwerk ook dit jaar verboden is.

Volgens de statistieken van het KBS zijn 12 personen vorig jaar slachtoffer geworden van vuurwerk. Dit is een enorme daling ten opzichte van 2016. Toen was het aantal slachtoffers 25. Vanuit de brandweer zijn diverse scholen bezocht waar vuurwerk voorlichting gegeven is. Ook zijn diverse mediacampagnes omtrent vuurwerk voorlichting gehouden. Volgens de brandweer is het goed dat het aantal vuurwerkslachtoffers afneemt, maar het streven is nog steeds dat er geen slachtoffers vallen.

De brandweer wil het individueel afsteken van vuurwerk ontmoedigen door eerder vuurwerkshows te promoten. Ulrich Coats, brandweer voorlichter, raadt ouders aan om jonge kinderen in de leeftijdsklasse van 6 tot 16 jaar onder toezicht vuurwerk te laten afschieten.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment