Waarborgsom politieke partijen vereist bij verkiezingen 2020

Om deel te kunnen nemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2020 dienen politieke partijen een waarborgsom te betalen. De vereiste voor partijen om een ledenbestand van tenminste 1% procent van het aantal kiesgerechtigden te hebben blijft overeind. Elke deelnemende partij dient SRD 25,- per ingeschreven lid te betalen.

De aanvulling op de kieswetgeving is op donderdag doorgevoerd tijdens een Openbare vergadering in de Nationale Assemblee. In totaal hebben 29 DNA-leden gestemd voor enkele wijzigingen in de kieswetgeving van Suriname.

In de gewijzigde wetgeving wordt een waarborgsom als voorwaarde gesteld aan de politieke organisaties die deel willen nemen aan de verkiezingen. De waarborgsom wordt gerestitueerd indien de politieke organisatie tenminste 1 zetel in 1 van de volks vertegenwoordigende organen heeft behaald, of het aantal stemmen op kandidaten voor De Nationale Assemblee heeft, dat gelijk is aan de 1% regeling, van het totaal aantal kiezers.

Het Centraal Hoofdstembureau zal belast worden met het toezicht op het voldoen van de storting van de waarborgsom en vaststelling van het niet of wel restitueren. De formule voor het berekenen van de Waarborgsom wordt in de wet opgenomen en wel als (nieuw) lid 7, artikel 31 van de Kiesregeling. Het uitgangspunt van de waarborgsom is dat de leden van een politieke organisatie de gestelde bijdrage leveren om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment