Waarom gaf God minder kracht aan meisjes dan aan jongens?

In Gods plan zullen de meeste jongens echtgenoten worden en de meeste meisjes vrouwen worden. Het huwelijk moet een beeld zijn van Christus en de kerk (Efeziërs 5: 31,32), waarin de echtgenoot Christus vertegenwoordigt en de vrouw de kerk vertegenwoordigt.

Mannen moeten hun vrouw liefhebben
Mannen moeten hun vrouw liefhebben zoals Christus de kerk liefhad (Efeziërs 5:25). Hoeveel liefde is dat? Christus stierf voor de kerk en geeft de kerk alles wat deze nodig heeft. Op dezelfde manier zou een man voor zijn vrouw moeten zorgen en haar met zijn leven moeten beschermen. Als een jongen niet bereid is om voor een meisje te sterven, is hij nog niet klaar om met haar te trouwen.

Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun mannen
Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun mannen, zoals de kerk zich onderwerpt aan Christus (Efeziërs 5:24). Als een meisje niet bereid is zich aan een jongen te onderwerpen, is ze nog niet klaar om met hem te trouwen. Onderwerping is moeilijk en eng als je man niet op Christus lijkt. Het is moeilijk en mooi als je man op Christus lijkt. Daarom is het zo belangrijk voor meisjes om een echtgenoot te vinden die gelovig is.

Dit is wat God van plan was voor het huwelijk. Een man heeft een vrouw nodig om te beschermen. Een vrouw heeft een man nodig om haar te beschermen. Daarom gaf God meer kracht aan jongens dan aan meisjes.

De verschillen maken het leven interessant
Precies dit verschil tussen mannen en vrouwen is een van de dingen die het leven interessant maken. Omdat mannen en vrouwen anders zijn, hebben ze elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om voor elkaar te zorgen; verder hebben we elkaar seksueel nodig; we hebben elkaar emotioneel nodig; en we hebben elkaar geestelijk nodig.

Omdat we elkaar nodig hebben, leven we in gemeenschap in huwelijk en gezin. Sterke gezinnen vormen de bouwsteen voor sterke samenlevingen. Hoe deze wereld loopt, begint allemaal met het verschil tussen mannen en vrouwen.

Als je niet getrouwd bent
Natuurlijk is niet iedereen getrouwd. Voor degenen die niet getrouwd zijn, nog niet getrouwd of niet meer getrouwd zijn, is een deel van deze gemeenschap te ervaren in Gods familie. De kerk, waar mannen en vrouwen hun eigen rollen te spelen hebben. Want je bent niet alleen een man of een vrouw in het huwelijk. Het maakt deel uit van al je relaties. Dat God minder kracht aan meisjes gaf dan aan jongens is niet iets om over te klagen. Het maakt deel uit van zijn goede plan voor deze wereld. Het is iets om te vieren.

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over het vinden van je partner?

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment