Wat is hypertensie?

[Sponsored Article]

Source / Image by: Health Control N.V.

Hoge bloeddruk of hypertensie wil zeggen dat de waardes van de boven en/of onderdruk te hoog zijn. De bovendruk is een maat voor de druk in de bloedvaten als het hart zich samentrekt en de onderdruk is de druk in uw bloedvaten als het hart, tussen de slagen in, ontspannen is.

Symptomen van hypertensie (hoge bloeddruk):

  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Weinig energie

Op het eerste gezicht lijken de symptomen niet zo ernstig maar hypertensie kan leiden tot hartaanval! Hypertensie komt ook steeds vaker voor op jonge leeftijd, dit komt vooral vanwege de toename van het aantal gevallen van overgewicht of obesitas. De meest getroffen groep zijn echter nog steeds de 45-plussers.

Contact gegevens

Related links

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment