Wegenautoriteit bespreekt samenwerkingsmogelijkheden met de IDB

Paramaribo – In het kader van de verdere ontwikkeling van aspecten m.b.t verkeersveiligheid heeft de Wnd Dir. mvr. Gopalrai op maandag 8 november 2021 samenwerkingsmogelijkheden besproken met vertegenwoordigers van de IDB, de heren A.Osequera en S.Collins, die zijn aangesteld als vertegenwoordigers van de IDB in Suriname aangaande de transportsector.

De focus van hun accreditatie wordt gelegd op de samenwerking met Suriname voor de bepaling van de verkeersstrategieen met als prioriteit het nagaan van de verkeersonveilige situaties, welke geidentificeerd dienen te worden teneinde de veiligheid in het verkeer te waarborgen (road safety).
In dit kader wordt als aanzet een online cursus “Massive Open On-line Course” (MOOC) betrekking hebbende op verkeersveiligheid aangeboden aan technische medewerkers van de Wegenautoriteit (WA).

Deze cursus welke gebaseerd is op internationale standaarden zal zeker bijdragen aan het upgraden van het daarvoor in aanmerking komend personeel van de WA betreffende verkeersveiligheids issues.

Door de waarnemend Directeur van de WA is benadrukt dat road safety van eminent belang is binnen het kader van het onderhoud van de primaire wegen en dat de institutionele versterking op dit gebied noodzakelijk is. De Wegenautoriteit zal verder ook de aanzet geven om in aanmerking te komen voor technical cooperation vanuit de IDB ten einde de specifieke kwalitatieve technische kennis binnen de WA te vergroten.

De vertegenwoordigers van de IDB zijn zeer ingenomen met dit gesprek en zullen alle medewerking verlenen bij de realisatie van de besproken beleidsdoelen.

Bron: Wegenautoriteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

 / 
Social Suriname

Inloggen

Bericht versturen

Mijn favorieten