Werkzaamheden Zwartenhovenbrugstraat vorderen

De werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat vorderen gestaag. In opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie worden er thans werkzaamheden verricht tussen de Drambrandersgracht en de Prinsenstraat.

De oude rioleringen en leidingen worden vervangen en het ligt in de bedoeling dat de verbindingsputten aangesloten worden bij het hoofdriool. De aanpak moet ertoe lijden dat de Zwartenhovenbrugstraat niet meer onder water zal lopen. De volgende fase behelst het gedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Drambrandersgracht en de Gemenelandsweg.

Voor wat betreft de aanvang van deze werkzaamheden, zal het ministerie de gemeenschap tijdig in kennis stellen. Het ministerie doet een beroep op de samenleving en de ondernemers in de directe omgeving om hun medewerking te verlenen en vraagt begrip voor het ontstane ongerief.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment