Wijziging kiesstelsel in strijd met Rechten van de Mens

De regering en De Nationale Assemblee mogen het recht om te kiezen en om gekozen te worden, uitsluitend reguleren op grond van leeftijd, nationaliteit, woonplaats, taal, onderwijs, burgerrechtelijk en geestelijk vermogen of veroordeling vanwege een strafbaar feit,” vertaalt Sewcharan lid 2 van Artikel 23 uit het Mensenrechtenverdrag.

Ingrijpen in het kiesstelsel door financiële verplichtingen op te leggen aan politieke partijen is in strijd met uw mensenrecht. Het wijzigen van het kiesstelsel van Suriname om samenbundeling van politieke partijen onmogelijk te maken, is in strijd met uw mensenrecht, in strijd met Artikel 23 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens.

Gerold Sewcharan
Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO)

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment