Zekerheid consument centraal bij overheid

Wanneer het aankomt op goederen en diensten is het voor de Surinaamse overheid van eminent belang dat de consument zekerheid heeft. Daarom proberen het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme er alles aan te doen om standaarden te ontwikkelen waaraan goederen of diensten die op de markt terecht komen dienen te voldoen.

Dit komt naar voren tijdens de 50ste aflevering van het televisieprogramma Opinie. In het kader standaarden dat nodig is voor goederen en diensten heeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) de volgende gasten geïnterviewd; Daniella Sumter, onderdirecteur Marktbeheersing van het ministerie van Handel Industrie en Toerisme, tevens SSB-voorzitter en Charelle Parker, waarnemend directeur SSB.

Voor de overheid is het niet alleen van belang dat er standaarden worden ontwikkeld. De SSB-voorzitter zegt dat haar organisatie zich erop richt om een balans te scheppen waarbij de consument zekerheid heeft met betrekking tot de kwaliteit van producten en diensten. Daarnaast is van eminent belang dat ondernemers de nodige begeleiding krijgen om hun producten op het gewenst niveau te krijgen. Uiteindelijk moet het product of de dienst aan de kwaliteitseisen voldoen. Dit zal volgens haar de lokale markt ook sterker maken. “Wij proberen standaarden te ontwikkelen in de richting waarmee Suriname met haar economie wil gaan.” Zij zegt vervolgens dat er daarbij wordt gelet op de verpakking, koeling, versheid en de manier van transporteren. De SSB-voorzitter geeft verder aan dat de standaarden die gehanteerd worden niet alleen dienen te gelden voor export, maar ook voor import.

Waarnemend SSB-directeur zegt dat haar organisatie geen controle doet op de naleving van standaarden, maar wel op technische voorschriften. “Dat zijn verplichte standaarden. Wij gaan dan na als de producten of diensten inderdaad voldoen aan de standaarden opgenomen in het technisch voorschrift.” Bij het vervaardigen van producten worden ondernemers ook geadviseerd welke stappen zij dienen te ondernemen. SSB-voorzitter Sumter benadrukt dat wij op nationaal proces er alles aan dienen te doen om ervoor zorg te dragen dat het productieproces tenminste voldoet aan de minimale eisen. In het televisieprogramma Opinie op GOV.TV, op kanaal 8.3, kunt u de herhaling bekijken op de woensdag en vrijdag en wel om 20.00 uur.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment