Zwaartransport moet onder begeleiding over de wijdenboschbrug.tourbussen met feestgangers mogen niet

Source/ Image by: KPS | Saturday 22 December 2018

In het kader van de veiligheid met betrekking tot het verkeer over de j.a. wijdenboschbrug maakt het korps politie suriname bekend dat per ingaande heden, vrijdag 21 december, zwaartransport slechts onder toezicht en begeleiding van de motor surveillance dienst over de brug mag rijden.

Onder zwaartranport vallen: transport van houtblokken, olie, water, zand, stenen, grind, cement en zwaarmaterieel. De tijdenstippen waarop zulks onder begeleiding van de m.s.d. zal geschieden zijn: in de morgen uren tussen 09.00 –en 12.00 uur en in de middag uren tussen 16.00 –en 18.00 uur.

Voor wat de tourbussen betreft mogen die niet met feestvierenden/ passagiers aan boord de wijdenboschbrug op.

Het is toegestaan voor het zwaartransport om tussen 23.00 en 04.00 uur gebruik te maken van de wijdenboschbrug zonder begeleiding van de m.s.d. dit vanwege een lage ofwel minieme verkeersintensiteit.

Men wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment